Domů

HLASUJEME PRO

zvýšení příspěvku na péči pro lidi s postižením

Hlasujeme pro zvýšení příspěvku na péči pro lidi s postižením

Odesláním Vaší emailové adresy vyjadřujete souhlas s jejím užitím pro zasílání pravidelných informací o činnosti Asistence, o.p.s. Vaši emailovou adresu předáváme aplikaci Smartemailing, jejímž prostřednictvím informace posíláme.

**váš podpis**

10,843 podpisů

Sdílejte s Vašimi přáteli:

   

UVĚDOMUJEME SI složitou situací lidí s postižením, kteří chtějí žít v domácím prostředí. Současný systém je svým nastavením tlačí do pobytových zařízení ústavního typu, kde mají zajištěnu veškerou základní péči, ale nemohou svobodně nakládat se svým životem. Většina lidí o život v pobytových zařízeních ústavního typu nemá zájem a současně pro ně a jejich rodinné příslušníky nejsou vytvořeny odpovídající podmínky. Do této situace se během života s velkou pravděpodobností dostane každý z nás. Ať již budeme o někoho blízkého pečovat nebo bude pečováno o nás.

POŽADUJEME zahájení debaty nad systémovými změnami v oblasti příspěvků na péči a podpory lidí s postižením. Na výsledky není možné čekat několik dalších let, situace je nadále neudržitelná.

PODPORUJEME aktuálně projednávané zvýšení příspěvku na péči pro lidi v nejvyšším IV. stupni tzv. úplné závislosti, kteří žijí v domácím prostředí. Chceme, aby si každý člověk mohl svobodně vybrat, zdali bude žít doma nebo v ústavním zařízení a vyzýváme politiky, aby v souladu s tím jednali.